Tag Archives: DAO KHẮC KIM LOẠI Đồng Nai

DAO KHẮC KIM LOẠI

Dao khắc kim loại Ф4: 20,000/cái  (Loại thường)                          y                                   :35,000/cái  (loại tốt) Dao khắc kim loại Ф6: 50,000/cái,  (loại thường)     y                                                       : 55,000/cái  (loại tôt) Dao khắc kim loại Ф3: 20,000/cái  (loại tốt)

Xem thêm