Tag Archives: DAO KHẮC ĐÁ cạnh tranh

DAO KHẮC ĐÁ

Dao khắc đá gắn hợp kim: 600,000/cái Dao khắc đá không gắn hợp kim: 120,000/cái     Dao khắc đá  6 đầu 90 độ : 300,000/cái Dao khắc đá đầu bằng: 300,000/cái

Xem thêm