Tag Archives: dao cắt

Dụng cụ cắt trên máy tiện CNC

Năng Suât và độ chính gác gia công trên máy CNC phụ thuộc rất nhiều vào dụng Cụ cắt. Do đó dụng cụ cắt trên máy CNC phải đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật sau đây: – Có tính Cắt gọt ổn định. – Có khả năng tạo …

Xem thêm