Tag Archives: cửa hàng BIẾN TẦN SUFAR

BIẾN TẦN SUFAR

Biến tần Sunfar 1,5KW: 2,700,000/cái           Biến tần Sunfar 2.2KW: 3.200.000/cái       Biến tần Sunfar 3.7KW: 4.200.000/cái         Biến tần Sunfar 5.5KW: 5.600.000/cái    B  Biến tần Sunfar 5.5KW: 5.800.000/cái

Xem thêm