Tag Archives: công nghệ tương lai

Phòng thí nghiệm của các sản phẩm tương lai

Chris Harrison, 35 tuổi, Giám đốc Viện nghiên cứu Tương tác con người và máy tính, cho rằng, nghiên cứu công nghệ là làm việc trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng. Công việc của Chris cũng liên quan đến những gì anh trăn trở. Hiện anh là giám đốc …

Xem thêm