Tag Archives: công cụ gia công khuôn

Trình tự gia công khuôn thường gặp

Chuẩn bị phôi mài Phôi gia công khuôn yêu cầu độ chính xác, độ nhám bề mặt, độ song song và vuông góc giữa các mặt cao do đó trước khi gia công trên máy CNC cần phải chuẩn bị phôi. Việc chuẩn bị phôi trước gia công thường dùng …

Xem thêm