Tag Archives: cơ khí

Học CNCKad Bài_31: sử dụng máy dột dập CP 1250

SỬ DỤNG MÁY ĐỘT DẬP CP 1250 CẢU HÌNH VÀ CHỨC NĂNG CÁC NÚT ĐIỀU KHIỂN  Thông tin chung về toàn bộ hệ thống 1. Thông số và chức năng của CP 1250 Loại CP1250 Tải trọng đột (tấn). 20 Chiều dài chuyển động theo trục X (mm). 1250T10 Chiều dài …

Xem thêm