Tag Archives: Cơ bản về CAM trong Unigraphics

Cơ bản về CAM trong Unigraphics

Bài này giới thiệu những khái niệm giúp ta hiểu và có thể áp dụng một cách hiệu quả chức năng gia công của NX. Hiểu được điều này trước khi tạo chương trình gia công giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình tạo chương trình gia công.Mục tiêu:· …

Xem thêm