Tag Archives: cnc

Tiếng anh chuyên ngành Gia công cơ khí- Machining

Gia công cơ khí- Machining MACHINING – GIA CÔNG CƠ KHÍ –      Cutting: sự cắt gọt –      Cutting tool: dụng cụ cắt gọt –      Workpiece: chi tiết gia công –      Machined surface: bề mặt đã được gia công –      Transient surface: bề mặt chuyển tiếp –      Allowance for machining: dung sai cho phép để gia công …

Xem thêm

Lệnh tọa dộ và kích thước trong phay cnc

  Tọa độ tuyệt đối và tọa độ tương đối (G90/G91) Tuyệt  đối  G90:(ABS:  absolute).  Dao  chuyển  động  tới  điểm  chỉ  thị xác định bằng giá trị tuyệt đối so với điểm chuẩn. Tương đối G91: (INC: incremental). Vị trí hiện tại của dao được xem là  điểm  chuẩn  cho  …

Xem thêm

ví dụ khoan lỗ trong gia công phay

Ví  dụ:  Viết  chương  trình  khoan  4  lỗ  đường  kính  4mm [(10,20),  (10,-20),  (-10,20),  (-10,  -20)],  sâu  15mm,  số vòng quay 400 vòng/ phút, tốc độ 25 mm/ phút, sử dụng dao số 2, phun dung dịch trơn nguội.   Chương trình: % O0002 G91 G28 Z0.; G91 G28 X0. …

Xem thêm

Chất lượng sản phẩm cơ khí, năng suất lao động và giá thành là những chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật quan trọng trong sản xuất cơ khí. Để đảm bảo các chỉ tiêu trên trong quá trình chế tạo các sản phẩm cơ khí, ngoài máy cắt kim loại …

Xem thêm

Đồ gá trong gia công cnc

Chất lượng sản phẩm cơ khí, năng suất lao động và giá thành là những chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật quan trọng trong sản xuất cơ khí. Để đảm bảo các chỉ tiêu trên trong quá trình chế tạo các sản phẩm cơ khí, ngoài máy cắt kim loại …

Xem thêm