Tag Archives: chuyên gia công cơ khí

Máy gia công 3+2 trục với hai bàn xoay

Máy gia công không đồng thời 5 trục, là sự kết hợp của gia công 3 trục và 2 trục thông qua các bàn xoay được gắn trên máy. 3-axis vertical mill made into a 5-axis machine by adding a third-party dual rotary table

Xem thêm