Tag Archives: chuong trinh cnc

Cấu trúc thường gặp của một chương trình CNC

Một chương trình (Program) NC gồm nhiều khối lệnh (Block), một câu lệnh có thể có từ một lệnh đến nhiều lệnh (Word), một lệnh gồm một địa chỉ (Address) và những con số. Ví dụ một chương trình: % 400                                                    Ký hiệu mở đầu chương trình (có thể …

Xem thêm