Tag Archives: chọn phôi trong catia

Hướng dẫn chọn phôi và dao trong Catia

Khi tạo phôi thì sẽ tạo trong Part Operation và phôi sẽ là một khối hoặc tạo bởi Surface…. Chi tiết có thể tạo hoặc không nhưng đường Profile tạo hình tròn xoay của chi tiết cũng như Profile định hình của phôi phải tạo ra trong mặt phẳng XOZ …

Xem thêm