Tag Archives: chỉnh dao phay

Một số lưu ý khi sử dụng dao phay đĩa

Trước khi sử dụng dao phay, kiểm tra cạnh cắt có được sắc hay không. Nếu cạnh cắt của dao có bất kì một dấu hiệu mòn, nó cần được mài lại. Dao phay cần được mài lại trên máy mài sao cho mỗi cạnh cắt là chính xác trong …

Xem thêm