Tag Archives: chế độ cắt ở đâu

Tính chế độ cắt khi gia công

Chế độ cắt khi gia công phụ thuộc vào dao, vật liệu gia công, độ nhám bề mặt và máy. Đối với gia công thép thì việc lựa chọn v, t phụ thuộc vào các yếu tố trên và tốc độ trục chính được được tính theo công thức : …

Xem thêm