Tag Archives: cắt laser

KHẮC CNC 3D BẰNG LASER

Khắc CNC bảng hiệu Khắc Phù điêu rồng phụng 7mm Khắc Phù điêu người Khắc Phù điêu con ngựa Khắc Phù điêu chân dung Khắc Phù điêu xe lửa Khắc Phù điêu con chó Khắc Phù điêu hình tre Khắc Phù điêu rồng phụng Khắc Sư tử Khắc Bát mã …

Xem thêm

KHẮC ĐÁ BẰNG LASER

Gia công khắc đá mẫu 1 Gia công khắc đá mẫu 2 Gia công khắc đá mẫu 3 Gia công khắc đá mẫu 4 Gia công khắc đá mẫu 5 Gia công khắc đá mẫu 6 Gia công khắc đá mẫu 7 Gia công khắc đá mẫu 8

Xem thêm

Bystar: Máy đa năng

Máy đa năng Bystar 3015 Bystar 4020 Bystar 4025 L Nguồn laser (điện năng) 4400 W, 6000 W 4400 W, 6000 W 4400 W, 5200 W, 6000 W Biên độ cắt 3048 x 1524 mm 4064 x 2032 mm 4064 x 2540 mm Gia tốc trục tối đa 4,5 m/sek2 3 m/sek2 3 m/sek2 Tốc độ định vị tối đa …

Xem thêm