Tag Archives: cần biết về M code Hass

Các mã lệnh M Code trên máy Haas

M00 Dừng chương trình M01 Dừng chương trình có điều kiện [adrotate banner=”2″] M03 Mở trục chính theo chiều thuận. M04 Mở trục chính theo chiều ngược. M05 Đóng trục chính. M06 Thay đổi dụng cụ. M08 Bật dung dịch làm mát M09 Tắt dụng dịch chất làm mát M21-28 …

Xem thêm