Tag Archives: cad

Định nghĩa các công cụ CAD/CAM

Định nghĩa công cụ CAD Để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh cần thực hiện hai công đoạn chính là: thiết kế và chế tạo. Ơ công đoạn thiết kế trên cơ sở thu thập thông tin, xử lý kết hợp với khả năng sáng tạo của người thiết …

Xem thêm