Tag Archives: các danh mục Vận hành cnc

ĐIỂM QUY CHIẾU MÁY

Điểm zero máy, thửờng được gọi là zero máy, chuẩn máy, hoặc vị trí quy chiếu máy, là điểm gốc của hệ tọa độ máy. Vị trí của điểm này có thể khác nhau tùy theo nhà chế tạo máy, nhưng khác biệt rõ nhất là giữa các kiểu máy …

Xem thêm

■ HÀM DỤNG CỤ CẮT

Máy CNC sử dụng bộ thay dao tự động phải có hàm dụng cụ cắt đặc biệt (hàm T) có thể được dùng trong chương trình. Hàm này điều khiển hành vi của dụng cụ cắt, tùy theo kiểu máy công cụ. Có các khác biệt rõ rệt giữa hàm …

Xem thêm

Xác lập tốc độ trục chính cực đại

Khi máy tiện CNC vận hành vđi chế độ Constand Surface Speed, tốc độ trục chính có quan hệ trực tiếp với đường kính chi tiết hiện hành. Đường kính phôi càng nhỏ, tốc độ trục chính càng cao. Do đó câu hỏi là : điều gì sẽ xảy ra …

Xem thêm

NHẬP KIỂU CALCULATOR

Trong một số ngành công nghiệp, chắng hạn gia công gỗ, đa số kích thước (đặc biệt là hệ mét) không đòi hỏi phần thập phân, chỉ dùng số nguyên. Trong các trường hợp đó, sau dấu thập phân phải có chữ số zero. Fanuc cung cấp giải pháp cho …

Xem thêm

Các giá trị đơn vị đo

Trong hệ Anh và hệ mét có nhiều đơn vị đo. Trong lập trình CNC chỉ sử dụng một số đơn vị. Các đơn vị hệ mét thường dùng là milimét hoặc mét, tùy theo ứng dụng. Đơn vị Anh là inch và foot, tùy theo ứng dụng. Viết tắt …

Xem thêm

Sự không tương thích từ ngữ trong block

Nhóm lệnh trong block chương trình phải có tính logic và hợp lý. Ví dụ, block thứ nhất của chương trình có các từ ngữ: NI G20 G21 G17 Nội dung block này về logic là không thể chấp nhận, yêu cầu bộ điều khiển: “Xác lập kích thước theo …

Xem thêm

CÁC HÀM CHƯƠNG TRÌNH

Các hàm M điều khiển sự xử lý chương trình có thể được dùng để tạm dừng sự xử lý (ở giữa chương trình) hoặc dừng hắn (ở cuối chương trình). Vài hàm khả dụng cho mục đích này. Dừng chương trình Hàm M00 được định nghĩa là hàm dừng …

Xem thêm