SỰ ĐỊNH HƯỨNG TRỤC CHÍNH

Hàm M CUỐI cùng liên quan đến hoạt động trục chính là M19. Hàm này được sử dụng thường xuyên để đưa trục chính của máy vào vị trí định hướng. Các mã M khác có thể có hiệu lực, tùy theo hệ điều khiển, ví dụ M20 trên một số bộ điều khiển. Hàm định hướng trục chính là hàm rất chuyên biệt, ít khi xuất hiện trong chương trình. Hàm M19 thường được sử dụng chủ yếu trong khi gá lắp, hoặc trong chế độ Manual Data input (MDI). Hàm này dùng cho các hệ thống phay, chỉ các máy tiện CNC được trang bị đặc biệt mới sử dụng hàm này. Hàm M19 chỉ được sử dụng khi trục chính tĩnh tại, thường sau khi dừng trục chính, khi hệ thông điều khiển thực thi hàm M19, sẽ xảy ra hoạt động như sau: Trục chính sẽ hơi xoay theo cả hai chiều, thuận và ngược, và sau khoảng thời gian ngắn, sẽ kích hoạt cơ cấu khóa bên trong. Trong một số trường hợp, sự khóa này sẽ phát ra âm thanh. Trục chính bị khóa ở vị trí chính xác, không thể quay bằng tay. Vị trí khóa chính xác do nhà chế tạo máy công cụ xác định, biểu thị bằng góc xác lập (Hình 11.5). trình bày chi tiết về định hương’ trục chính và ứng dụng thực tế, ví dụ trong các chu kỳ doa một lưỡi cắt. Nhiều trung tâm gia công (không phải tất cả) sử dụng giá lắp dao chỉ có thể vào ổ dao theo một chiều. Để dạt được điều này, giá dao có rãnh đặc biệt, khớp với thiết kế bên trong của trục chính (Hình 11.6). Đế tìm phía giá dao có rãnh, có một vệt lõm nhỏ ở phía có rãnh.

Hình 11.6. Rảnh trong giá dao được dùng để định hướng chỉnh xách dao cắt với trục chính – đa số các máy đều có tỉnh năng này.

11.6   Đối với dao nhiều lưỡi cắt, chẳng hạn mũi khoan, phay mặt đầu, dao chuốt, … định hướng cắt với vị trí trục chính dừng là không quá quan trọng. Tuy nhiên, đôi với dao một lưỡi cắt, định hướng lưỡi cắt trong khi gá lắp là rất quan trọng, đặc biệt khi sử dụng các chu kỳ cố định sử dụng định hướng trục chính theo rãnh, là G76 và G87, dao rút ra khỏi lỗ gia công nhưng không quay. Để tránh hư hại lỗ doa, cần điều khiển sự rút dao. Định hướng trục chính sè bảo đảm dao cắt rút ra khỏi lỗ doa theo chiều đúng, do đó cần gá lắp dao một cách chính xác. Các máy cho phép gá lắp giá dao vào trục chính theo cả hai chiều vẫn yêu cầu xác lập dao thích hợp khi sử dụng các chu kỳ cố định G76 hoặc G87 trong chương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.