STEPMOTOR

stepmotor

Size 42: 250,000/cái

Size 57: 700,000/cái

                  Size 86 : 1.000,000/cái (dài 76mm)

S                     Size 86: 1.300,000/cái (dài 110mm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.