Sơ đồ gia công và sơ đồ cấu trúc động học của máy khi gia công bánh răng trụ răng thẳng.

Sơ đồ gia công và sơ đồ cấu trúc động học của máy khi gia công bánh răng trụ răng thẳng.

Dao phay trục vít và phôi bánh răng thẳng phải được định vị đúng tư thế ăn khớp của bộ truyền, như vậy phương tiếp tuyến của đường răng của bánh răng với phương tiếp tuyến của đường ren dao phay trục vít tại tâm ăn khớp trùng nhau.

Theo (hình 3.3) xác định góc nghiêng trục dao: φ=λ                                                                      Trong đó:

λ: Góc nâng của đường ren trên mặt trụ chia của dao phay trục vít.

φ: Góc nghiêng bàn dao.

Sơ đồ (Hình 3.4) mô tả các thành phần chuyển động cần thiết để gia công bánh răng thằng trên máy phay lăn răng.

Trong đó:

nd : Chuyển động quay của dao phay trục vít (DTV), là chuyển động cắt chính và cũng là chuyển động tạo ra tốc độ bao hình

nf: Chuyển động quay của phôi bánh răng tương ứng với chuyển động quay của dao, theo mối tương quan:

để nhắc lại quá trình ăn khớp giữa dao phay trục vít và phôi bánh răng thẳng

Mối quan hệ chuyển động giữa nd và nf hình thành nhóm động học tạo hình biên dạng răng (đường sinh): ϕS(nd,nf) – nhóm bao hình (phân độ).

Td: Chuyển động chạy dao, chạy dọc theo theo đường răng thẳng, để tạo hình đường răng. Nhóm động học: ϕc(Tđ) – nhóm tạo hình đường chuẩn.

Dựa vào sơ đồ cấu trúc (hình 3.5) để điều chỉnh động máy phay lăn răng trong trường hợp gia công bánh răng trụ răng thẳng theo các xích động học được phân tích dưới đây:

* Xích tốc độ: Động cơ M_1_2_iv_3_4_DTV

Lượng di động tính toán:

Nd/c (v/p) động cơ M nd (v/p) DTV
Phương trình điều chỉnh động học:

Công thức điều chỉnh động học:

* Xích bao hình (phân độ): DTV _ 4 _ 5 _ ix _ 6 _7 _ Phôi BRT

Lượng di động tính toán:

1(vòng) DTV →K/Z (vòng) Phôi BRT

Phương trình điều chỉnh động học:

Công thức điều chỉnh động học:

Cx : Hằng số của xích bao hình

* Xích chạy dao đứng: PBR _ 7 _ 8 _ is _9 _10 _ Vít me đứng mang bàn dao

Lượng di động tính toán:

1 (vòng) PBR→ Sđ (mm) Bàn dao đứng

Phương trình điều chỉnh động học:

Công thức điều chỉnh động học:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.