Sơ đồ cấu trúc động học máy phay bánh răng côn dạng răng cung tròn

Các thành phần chuyển động cắt, chạy dao, tạo hình và phân độ, cần thiết để phay bánh răng côn dạng răng cung tròn đuợc mô tả trên sơ đồ gia công (hình 4.16). Dao phay trên giá dao (bánh dẹt sinh) có chuyển động quay (nd) để tạo ra vận tốc cắt chính. Giá dao quay (ngd) để tạo ra tốc độ bao hình trong quá trình nhắc lại sự ăn khớp với bánh răng côn, và đảo chiều về vị trí bắt đầu khi hết cắt. phôi bánh răng côn quay một chiều trong quá trình gia công để thực hiện chuyển động bao hình và chuyển động phân độ. Ngoài ra còn có chuyển động tiến, lùi bàn là chuyển động định vị, nhằm đưa phôi vào vùng gia công (tiến) và lùi ra khỏi vùng gia công trong hành trình quay ngược của giá dao. Tất cả mọi chuyển động nay được điều khiển bởi trục cam trên máy để phối hợp chuyển động theo chu kỳ.

Các thành phần chuyển động trong chu kỳ theo các chức năng :

nd – Chuyển động quay của dao phay là chuyển động cắt chính, và là thành phần chuyển động tạo hình đường răng của bánh răng côn. Hình thành nhóm động học tạo hình đường sinh ộs(nd).

ngd– Chuyển động quay của giá dao (bánh răng côn dẹt sinh), là chuyển động chạy dao vòng, tạo ra tốc độ bao hình quay bao hình.

nf – Chuyển động quay của phôi bánh răng côn, tương ứng với chuyển động quay của giá dao theo mối tương quan tỉ số truyền:

Hình thành nhóm động học bao hình biên dạng răng ộc(nd,nf), là nhóm tạo hình
đường chuẩn.

Chuyển động bao hình và phân độ trong chu kỳ mài răng:

Răng của bánh răng côn dẹt sinh (được tạo hình theo biên dạng sinh) chỉ có một răng cho nên chu kỳ gia công chỉ phay một răng. Kể từ khi bắt đầu bao hình đến hết cắt (thời gian công tác: tct) là quá trình nhắc lại ăn khớp bánh răng côn dẹt sinh- bánh răng côn để bao hình. Tiếp theo bàn máy mang phôi lùi ra và chuyển động quay (ngd) của giá dao đảo chiều về vị trí bắt đầu, và bàn máy tiến vào chuẩn bị phay răng khác (thời gian chạy không- tck) . Trong khoảng thời gian công tác và thời gian chạy không (chu kỳ- T) phôi vẫn quay theo một chiều, một chu kỳ phôi quay được một góc chứa /, răng để phân độ phay răng tiếp theo. Như vậy quá trình phân độ kéo dài trong cả chu kỳ. Tóm lại trong thời gian công tác quá trình bao hình và quá trình phân độ xảy ra song song, trong thời gian chạy không chỉ còn quá trình phân độ nối tiếp vào quá trình bao hình. Chuyển động quay của phôi tham gia cả hai nhóm động học bao hình và phân độ theo cấu trúc hỗn hợp. Sơ đồ (Hình 4.17) mô tả quan hệ giữa chuyển động bao hình và chuyển động phân độ theo chu kỳ gia công một răng.

Nhóm động học bao hình biên dạng răng và nhóm động học phân độ cùng có khâu chấp hành chung là bàn máy mang phôi bánh răng côn. Sử dụng cơ cấu đảo chiều chuyển động có chu kỳ chính xác bằng bánh răng tổ hợp, để nối hỗn hợp hai nhóm động học này. Nối động các nhóm động học cần thiết cho phay bánh răng côn theo phương pháp bao hình để thành lập sơ đồ cấu trúc động học máy (hình 4.18) với các xích điều chỉnh sau:

* Xích truyền dẫn chuyển động chính: Chuyển động quay của dao phay được dẫn động từ động cơ M – 1 – 2 – iv – 3 – 4 – 5 – dao phay bánh răng côn.

Lượng di động tính toán :

nđc (vòng/phút) động cơ M nđ (vòng/phút) dao phay

Phương trình điều chỉnh động học:

Công thức điều chỉnh động học :

Xích chạy dao công tác: Thời gian gia công (tct– thời gian bao hình) cam quay được góc a để thực hiện chuyển động chạy dao. Kết thúc quá trình bao hình, cam K điều khiển đóng li hợp (m) nối đường truyền chạy dao chạy không (trục cam quay nhanh với góc (P=360-a). Truyền dẫn chuyển động chạy dao công tác từ động cơ
M – 1 – 6 – is – 9 – 10 – trục cam K.

Lượng di động tính toán:

Phương trình điều chỉnh động học:

Công thức điều chỉnh:

* Xích phân độ: Chuyển động quay phân độ xảy ra liên tục, tính từ thời điểm bắt đầu chu kỳ đến kết thúc chu kỳ, phôi quay một góc chứa Zị răng để phân độ. Trong thời gian này cam quay một vòng, đồng thời bánh răng chủ động của cơ cấu bánh răng tổ hợp ăn khớp hết một lượt trên vành răng tổ hợp. Xích động học phân độ xác định từ cam K – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – Phôi bánh răng côn.

Lượng di động tính toán

Phương trình điều chỉnh động học:

Công thức điều chỉnh:

Zi – Số răng phân độ.

*Xích bao hình : Chuyển động bao hình biên dạng răng tồn tại khi bán răng chủ
động Z0 đang ăn khớp trên cung răng lớn trên bánh răng tổ hợp và có xích tính toán điều chỉnh từ giá dao phôi bánh răng côn.

Lượng di động tính toán;

Phương trình điều chỉnh động học:

Chú ý rằng:

Công thức điều chỉnh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.