SERVO

 servo

AC Servo 1,5KW: 9,500,000/bộ

Hybrid Servo 86HBM80-01-1000 +HBS860H: 5,000,000/bộ

Hybrid Servor 86HS40-EC -1000+HBS86H: 4,700,000/bộ

Hybrid Servo 863HBM80H-1000 +HBS2206: 8,000,000/bộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.