Creo Parametric 2.0_Retrieving Turning Tool Data

Retrieving Turning Tool Data

Cấu hình thư viện dao mà tất cả dữ liệu dao được lưu trữ. Điều này cho phép người dùng nhanh chóng và dễ dàng lấy dao.  

Tool Parameter Libraries

 • Lưu tất cả các file thông số dao.
 • Sử dụng các thư mục phụ để chia loại dao.
 • Config.pro :

–  pro_mf_tprm_dir.

–  Creo Parametric searches cho các dao từ thư mục.

 

Hình 1 – Example Tool Folder Structure

Hình 2 – Tool Listing Retrieving Tools

 • Use Hộp thoại Tools Setup.
 • Hiển thị dao với .xml và .tpm.

–   Theo mặc định.

 • File dao được hỗ trợ:

–   .xml – Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 onwards.

–  .tpm – .Pro/ENGINEER release 12 to Pro/ENGINEER Wildfire 2.0.

–  .tprm – .pre-Pro/ENGINEER release 12.

 • Dao phụ thuộc vào bảng dao.
 • Thông tin dao được lưu với mô hình gia công.

–   Lưu với vùng làm việc.

Thư viện thông số dao

Bạn có thể tạo thư viện dao mà tất cả file thoogn số dao được lưu. Bạn có thể chia thư viện thành các thư mục cho các loại dao khác nhau, ví dụ, dao tiện, khoan,…

Bạn có thể xác định vị trí thư viện dao bằng cách sử duingj tùy chọn cấu hình pro_mf_tprm_dir pathname.

 • Ví dụ, pro_mf_tprm_dir d:\ptc\tool_lib.
 • Creo Parametric tự động tìm kiếm ở vị trí xác định bất cứ khi nào bạn rút dao.

Retrieving Tools

Bạn có thể rút dao để sử dụng Nguyên công bằng cách sử dụng hộp thoại Tools Setup. Theo mặc định, Creo Parametric bắt đầu tìm kiếm dao trong thư mục pro_mf_tprm_dir, hoặc thư mục làm việc nếu không có cấu hình nào được xác định.

Theo mặc định, bạn có thể rút dao với .xml hoặc .tpm. Bạn có thể chọn các loại mở rộng file sau:

 • .xml – Tools được tạo từ Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 onwards.
 • .tpm – Tools được tạo từ Pro/ENGINEER release 12 to Pro/Engineer Wildfire 2.0.
 • .tprm – Tools được tạo trước Pro/ENGINEER release 12.

Theo mặc định, thông tin dao được lưu với mô hình gia công. Bạn có thể lưu dao được rút với vùng làm việc cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.