QUY HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH cnc

Sự triển khai chương trình CNC bất kỳ đều bắt đầu với quá trình lập kế hoạch (quy hoạch) rất cẩn thận. Quá trình đó bắt đầu từ bản vẽ kỹ thuật của chi tiết cần gia công. Trước khi gia công chi tiết đó, nhiều bước cần được khảo sát và đánh giá một cách cẩn thận. Càng nhiều nỗ lực trong giai đoạn quy hoạch chương trình, chương trình kết quả sẽ càng tốt.

CÁC BƯỚC QUY HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH

Các bước cần thiết trong quy hoạch chương trình được quyết định theo bản chất của công việc. Ớ đây không có công thức chung cho mọi công việc, .tuy nhiên bạn có thể xem xét các bước cơ bản dưới đây:

Thông tin ban đầu/Các tính năng máy công cụ

Độ phức tạp của chi tiết

Lập trình bằng tay / Lập trình máy tính hóa

Quy trình lập trình chung

Bản vẽ chi tiết / số liệu kỹ thuật

Các phương pháp gia công/đặc tính kỹ thuật của vật liệu

Thứ tự gia công (các bước gia công, thử tự nguyên công)

Lựa chọn dụng cụ cắt

Xác lập chi tiết

Các quyết định cồng nghệ

Bản vẽ phác chi tiết và các tính toán

Các vấn để chất lượng trong lập trình CNC

Các bước nêu trên chỉ có tính gợi ý, chúng hoàn toàn linh hoạt và có thể thay ậổi tùy theo chi tiết và các điều kiện gia công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.