các Bạn có tin rằng chỉ với Pro/E, bạn có thể thiết kế -> tạo khuôn -> lập trình gia công CNC và lập mô hình mô phỏng được tất cả các chi tiết hay vật thể? 


Bạn có tin rằng Pro/E có đầy đủ 5 chỉ tiêu khi chọn phần mềm : “Linh hoạt – Khả thi – Đơn giản – Biểu diễn được – Kinh tế”?

Bạn có tin rằng phần mềm Pro/E có thị phần tới 11% trên thế giới và 75% tại Việt Nam?Lợi ích mà Pro/E mang lại cho người sử dụng là vô số.