Phương pháp bù trừ đường kính dụng cụ cắt trong lập trình CNC (G40/G41/G42)

Chỉnh sửa quỹ đạo (G40/G41/G42)
Trong công đoạn phay, bên cạnh các thông số kỹ thuật (thí dụ như bước dẫn tiến), cũng còn những dữ liệu về chiều dài dụng cụ và đường kính dụng cụ được lưu lại (Hình 3) ở bộ lưu trữ dụng cụ. Trong công đoạn tiện, những dữ liệu này là trị số hiệu chỉnh X theo trục X của đầu mũi dao so với điểm chuẩn của giá đỡ dụng cụ, trị số hiệu chỉnh chiều dài z (Hình 4, trang 240), bán kính cạnh cắt và vị trí của điểm quy chiếu (điểm mũi dao) po dựa vào tâm điểm bán kính cắt M (Hình 4).


Khi lập trình cho các độ lớn hình học của chi tiết, phải cho biêt những vị trí cần khởi động di chuyển của dụng cụ. (Tọa độ X, Y và Z). Nếu không có thông tin nào khác, hệ điều khiển sẽ vận hành sao cho tâm điểm dụng cụ phay trong phay và điểm cắt của các cạnh dao po trong tiện được đặt là điểm quy chiếu (Hình 4).

■ G41 -> Dụng cụ theo chiều dẫn tiến nằm bên trái của biên dạng chi tiết.
■ G42 —r Dụng cụ theo chiều dẫn tiến nằm bên phải của biên dạng chi tiết.
■ G40 —» Hủy bỏ việc chỉnh sửa quỹ đạo.


Trong những chuyển động không theo đường thẳng (chuyển động phi tuyến tính), thí dụ như đường tròn, thì quỹ đạo được chỉnh sửa này không phải là đường cách đều (Hình 2).


Lượng dư gia công tinh trong phay (Hình 4)
Chính hệ điều khiển đảm nhận việc tính toán lượng dư gia công trong phương pháp gia công thô. Cho mỗi dụng cụ đều có những mẩu tin dữ liệu (dòng chứa dữ liệu) trong bộ nhớ của dụng cụ để chỉnh sửa dữ liệu dụng cụ (thông số dao cắt), thí dụ như bán kính dao cắt và chiều dài. Trong gia công thô, người ta lưu yào những trị số lớn hơn dụng cụ thật sự một độ lớn bằng lượng dư gia công. Nhờ thế khi việc chỉnh sửa quỹ đạo hoạt động, biên dạng với lượng dư gia công được tạo ra mà không cần phải tính toán chuyển đổi kích thước hình học của đường biên. Cho gia công tinh, những trị số chỉnh sửa tương ứng trở lại với trị số thật sự của dụng cụ.
Trong phương pháp tiện thì lại không đơn giản như vậy, vì thế có loại chương trình cắt gọt viết sẵn lưu ý đến lượng dư gia công tinh.