Phụ tùng máy

Hầu hêt các hàm M đều được dùng cho sự vận hành các phụ tùng kèm theo máy công cụ. Trong nhóm này, các ứng dụng phổ biến đã được trình bày chi tiết, đặc biệt là điều khiển chất làm nguội và thay đổi tốc độ. Các hàm M còn lại sẽ được giải thích chi tiết trong những ứng dụng có liên quan. Các hàm M liên hệ với máy được nêu trong Bảng 8.5.

Bảng 8.5. Các hàm M thông dụng

Hàm M Chức năng Kiểu
M06 Thay dao tự động (ATC) M
M60 Thay pallet tự động (APC) M
M23 M24 Điều khiển cắt ren 0N/0FF T
M98 M99 Gọi chương trình con/kết thúc chương trình con M/T

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.