Phụ tùng CNC

CỔ HÚT BỤI

   Cổ Hút Bụi: 350,000/cái (Spidle 800W) Cổ Hút Bụi: 400,000/cái (Spidle 1,5KW và 2,2KW)                                                    

Xem thêm

MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP – II

  Máy Hút Bụi Cho Máy CNC – II-3KW: 6.000.000/cái Máy Hút Bụi Cho Máy CNC – II-4KW: 8.000.000/cái Máy Hút Bụi Cho Máy CNC – II-5,5KW: 10.000.000/cái Máy Hút Bụi Cho Máy CNC – II-7,5KW: 12.000.000/cái

Xem thêm

MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP – I

  Máy Hút Bụi Cho Máy CNC – I-3KW: 5.650.000/cái Máy Hút Bụi Cho Máy CNC – I-4KW: 7.650.000/cái Máy Hút Bụi Cho Máy CNC – I-5,5KW: 9.650.000/cái Máy Hút Bụi Cho Máy CNC – I-7,5KW: 11.650.000/cái  

Xem thêm

MÁY CNC

Máy CNC 3Wind1325 – 4: 150,000,000 CNC Wind6090-2: 65,000,000 CNC Wind6090-1: 60,000,000   MÁY CNC   Máy CNC: 330.000.000  

Xem thêm

MÁY LAZER 6040

Máy lazer 6040: 30,000,000 (40W)                                                 Máy lazer 6040: 33,000,000 (50W)                                                 Máy Lase 6040 : 36,500,000 (60W)

Xem thêm