Phụ Kiện Máy Tiện

Mâm cặp 3 chấu khóa dạng cam
Mâm cặp 3 chấu khóa dạng cam
Đầu tâm quay đa năng
Đầu tâm quay đa năng
Đầu tâm quay cho máy tiện
Đầu tâm quay cho máy tiện
Đầu tâm quay chịu tải trọng nhẹ
Đầu tâm quay chịu tải trọng nhẹ
Đầu tâm quay NC tốc độ cao
Đầu tâm quay NC tốc độ cao
Đầu tâm quay NC tải trọng nặng
Đầu tâm quay NC tải trọng nặng
Đầu tâm quay lắp lẫn các mũi tâm cho máy NC tốc độ cao
Đầu tâm quay lắp lẫn các mũi tâm cho máy NC tốc độ cao
Đầu tâm nón cụt
Đầu tâm nón cụt
Đầu tâm quay lắp lẫn các mũi tâm
Đầu tâm quay lắp lẫn các mũi tâm
Đầu tâm quay lắp lẫn các mũi tâm cho tải nặng
Đầu tâm quay lắp lẫn các mũi tâm cho tải nặng
Đầu tâm máy tiện
Đầu tâm máy tiện
Đầu tâm dẫn động
Đầu tâm dẫn động
Đầu tâm dẫn động có các mũi thay đổi được.
Đầu tâm dẫn động có các mũi thay đổi được.
Mâm cặp 3 chấu
Mâm cặp 3 chấu
Mâm cặp 4 chấu
Mâm cặp 4 chấu
Mâm cặp 6 chấu kiểu Awl
Mâm cặp 6 chấu kiểu Awl
Mâm cặp siêu mỏng
Mâm cặp siêu mỏng
Mâm cặp chi tiết dạng vòng
Mâm cặp chi tiết dạng vòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.