Phối hợp trong block

Trên nhiều bộ điều khiển Fanuc, chế độ tuyệt đối và số gia có thể kết hợp trong một block chương trình để đáp ứng các mục đích lập trình đặc biệt. Điều này dường như hơi bất thường, nhưng thực tế có các lợi ích rõ rệt trong ứng dụng cao cấp này. Nói chung, chương trình thường chị có một chế độ kích thước – hoặc chế độ tuyệt đối hoặc chế độ số gia. Trên nhiều bộ điều khiển, đối với sự chuyển đổi bất kỳ giữa hai chế độ, lệnh chuyển động phải được lập trình trong block riêng. Các bộ điều khiển đó, ví dụ, không cho phép lập trình chuyển động số gia dọc theo một trục và chuyển động tuyệt đôi dọc theo trục khác trong cùng một block.

Hầu hết các bộ điều khiển Fanuc đều cho phép lập trình cả hai chế độ trong một block. Toàn bộ điều cần thực hiện là chuyên biệt lệnh chuẩn bị G90 hoặc G91 trước địa chĩ kích thước quan trọng.

Đối với máy tiện, không sử dụng các lệnh G90 và G91, sự chuyển đổi được thực hiện giữa các cặp trục X và U, z và w. Các trục X và z chứa giá trị tuyệt đốì, u và w là các giá trị số gia. Cả hai kiểu đều có thể viết trong một block mà không gây ra vấn đề. Dưới đây là các ví dụ điển hình của cả hai ứng dụng.

Ví dụ phay:

N68 G01 G90 X12.5037 G91 Y4.5177 F18.5

Ví dụ phay đưa ra chuyển động nơi dao cắt đạt đến vị trí tuyệt đốì X12.5037 inch đồng thời chuyển động dọc theo trục Y với khoảng cách 4.5177 inch theo chiều dương. Bạn hãy chú ý vị trí các lệnh G90 và G91 trong block đây là điều rất quan trọng, nhưng có thể không được phép trên một số bộ điều khiển.

3 Ví dụ tiện:

N60 G01 X13.56 W-2.5 F0.013

Block này biểu thị quỹ đạo của dao cắt, trong đó dao cắt đi đến đường kính 13.56 inch và đồng thời chuyển động 2.5 inch, theo chiều âm trên trục z, biểu thị bằng địa chỉ gán số gia w. Lệnh G90 hoặc G91 nói chung không được sử dụng, do Nhóm A của các mã G là loại phổ biến nhất nhưng không hỗ trợ sự gán mã G để chọn chế độ kích thước.

Thời điểm bất kỳ chuyển đổi giữa chế độ tuyệt đôi và chế độ số gia trong chương trình, nhà lập trình phải cẩn thận, không duy trì chế độ “củ” lâu hơn so với yêu cầu. Sự chuyển đổi giữa hai chế độ thường chỉ có tính tạm thời, nhằm mục đích đặc biệt, có thể tác động đến một hoặc vài block. Bạn cần bảo đảm khôi phục lại xác lập gốc cho chương trình. Bạn cần nhớ, cả hai lệnh này đều có tính chế độ – chúng duy trì hiệu lực cho đến khi bị xóa bằng chế độ còn lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.