PHAY TRỤC VÍT, BÁNH VÍT 5: Tiến trình kiểm tra

5 Tiến trình kiểm tra

5.1. Kiểm tra độ đều của răng

Dùng calíp giới hạn, thước cặp, hoặc panme (hình 1.13). Kích thước miệng đo a được xác định với răng có góc ăn khớp góc a = 20°

a = m (1,476065 K + 0,013996 Z)
Trong đó: a – kích thước một số  bánh răng (chưa mòn)
z – số răng của bánh răng
m – môđun của răng

k – Hệ số tra của bảng 1, trong đó n là số răng trong phạm vi đo a.

z n k z n k
12 – 18 2 3 46-54 6 11
19 – 27 3 5 55 -63 7 13
28 – 36 4 7 64 -72 8 15
37-45 5 9 73-81 9 17

5.2 Kiểm tra độ dày răng

Thường dùng loại thước cặp đo răng (hình 1.14) mõ của thước cặp kẹp vào sườn răng với độ sâu h (chiều cao của răng) đo dây cung tương ứng với chiều dày của răng ở vòng tròn nguyên bản. Độ chính xác đạt tới 0,02mm.

  • Kiểm tra sự ăn khớp

Để kiểm tra sự ăn khớp của bánh vít và trục vít sau khi được phay, bằng cách lắp trên hai trục vuông góc có giá đỡ, dùng tay, hoặc một lực quay nào đó cho trục vít chuyển động, xem xét và cho kết luận: Em, không êm, nhẹ, không nhẹ hoặc nặng,. Trong các trường hợp nếu sửa chữa được thì tiến hành phay lại, hoặc bằng các phương pháp khác như: Cà răng, mài, đánh bóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.