PHAY RÃNH VÀ MẶT ĐỊNH HÌNH: Phương pháp phay mặt định hình

3 Phương pháp phay mặt định hình

Trong chi tiết máy thường gặp các bề mặt có dạng thẳng, cong đơn giản hay phức tạp. Các mặt cong này thường tạo thành bằng một hay nhiều đường cong có bán kính khác nhau, hoặc các đường cong nối liền với mặt phẳng. Tùy theo hình dạng chi tiết và điều kiện cụ the mà ta có thể gia công bề mặt đó theo nhiều phương pháp khác nhau:

  • Phay mặt định hình bằng phương pháp định hình
  • Phay mặt định hình bằng phương pháp chép hình
  • Phay mặt định hình bằng phương pháp quay phôi
  • Phay mặt định hình bằng phương pháp phôi hợp các chuyển động chạy dao dọc kết hợp với chuyển động ngang hay lên xuống.

3.1.1 Phay định hình bằng phương pháp định hình

3.1.2 Dao phay định, hình

https://laptrinhcnc.com/phay-dinh-hinh-bang-phuong-phap-dinh-hinh/

3.1.3 Các bước tiến hành phay

https://laptrinhcnc.com/chuan-bi-may-kiem-tra-phoi/

3.1.4 Các phương pháp kiểm tra

– Kiểm tra prôfin (biên dạng) mặt định hình.

Kiểm tra prôíìn định hình của bề mặt gia công bằng dưỡng. Để kiểm tra dao, dùng dưỡng kiểm đối là loại dưỡng được chế tạo bằng vật liệu tấm có prôíin giống như prôíin của chi tiết gia công. Để tránh phế phẩm, cần phải đánh dấu dao, dưỡng và dưỡng kiêm dôi (hình 4.6) của tô hợp dao phay, các dưỡng và các dưỡng kiểm đối dùng để gia công các mặt định hình có đường sinh cong và đường chuẩn thẳng. Áp sát vào mặt định hình, kiểm tra khe hở (ánh sáng lọt qua dưỡng) đều hay không đều, điều chỉnh dao, phôi và tiếp tục phay.

– Kiểm tra kích thước và vị trí tương quan giữa các mặt định hình và các mặt và cạnh xung quanh.

Dùng thước cặp. panme kiểm tra kích thước khối, dùng dưỡng hoặc dụng cụ kiểm tra đặc biệt kiểm tra kích thước các mặt cong, cung lượn. Nếu chi tiết lắp ghép ta sử dụng để kiểm tra tổng thể hình dạng cũng như kmh thước của chi tiết vừa gia công.

3.2 Phay định hình bằng phương pháp chép hình

3.2.1 Phay định hình theo mẫu chép hình

https://laptrinhcnc.com/phay-dinh-hinh-bang-phuong-phap-chep-hinh/

3.2.2 Phay định hình bằng phương pháp chép hình theo đồ gá chuyên dùng

https://laptrinhcnc.com/phay-ranh-va-mat-dinh-hinh-phay-dinh-hinh-bang-phuong-phap-chep-hinh-theo-do-ga-chuyen-dung/

3.3 Phay định hình bằng phương pháp phối hợp hai chuyển động

https://laptrinhcnc.com/phay-ranh-va-mat-dinh-hinh-phay-dinh-hinh-bang-phuong-phap-phoi-hop-hai-chuyen-dong/

3.4 Phay mặt định hình bằng phương pháp phối hợp các chuyển động chạy dao dọc kết hợp với chuyển động ngang hay lên xuống

https://laptrinhcnc.com/phay-ranh-va-mat-dinh-hinh-phay-mat-dinh-hinh-bang-phuong-phap-phoi-hop-cac-chuyen-dong-chay-dao/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.