Phay poket rãnh MASTERCAM

Vào Toolpaths < Chọn Pocket
25 1 Lập Trình Gia Công Phay Và Tiện Trên Mastercam X3
Kích chọn kiểu chạy dao:
26 1 Lập Trình Gia Công Phay Và Tiện Trên Mastercam X3
untitled25 Lập Trình Gia Công Phay Và Tiện Trên Mastercam X3
27 1 Lập Trình Gia Công Phay Và Tiện Trên Mastercam X3
Phay pocket lỗ trong tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.