PHAY BÁNH RĂNG CÔN RĂNG THẲNG P5: Trình tự các bước phay bánh răng côn răng thẳng

TT Bước công việc Chỉ dẫn thực hiện
1 Nghiên cứu bản vẽ –  Đọc hiểu chính xác bản vẽ.

–   Xác định được: số răng (z), chiều cao răng (h), đường
kính đỉnh răng (Di) của đầu nhỏ và đầu to, chiều dày răng,
môđun đầu nhỏ và môđun đầu lớn.

–   Góc côn, góc mở của bánh răng côn răng thẳng, (bánh
răng thay thế nếu có).

–  Vật liệu của chi tiết gia công

–   Chuyển hóa các ký hiệu thành các kích thước gia công
tương ứng.

2 Lập quy trình công
nghệ
–   Nêu rõ thứ tự các bước gia công, gá đặt, dụng cụ cắt,
dụng cụ đo, chế độ cắt và tiến trình kiểm tra.

–   Tính toán chính xác các thông số hình học cần thiết cho
một bánh răng, hoặc hai bánh răng côn răng thẳng ăn
khớp với nhau.

–   Chọn số hiệu dao theo răng giả và (tính toán bánh răng
thay thế nếu có).

–   Tính toán chính xác số vòng lỗ và số lỗ cần quay tương
ứng với số răng.

3 Chuẩn bị vật tư,
thiết bị, dụng cụ
–  Chuẩn bị đầy đủ: Máy, dung cụ cắt, dụng cụ gá, dụng cụ
đo kiểm.

–    Kiểm tra phôi đường kính phôi và các yêu cầu kỹ
thuật khác.

–  Chọn đúng số hiệu dao phù hợp với số’ răng giả.

–  Dầu bôi trơn ngang mức quy định.

–  Tình trạng máy, thiết bị làm việc tốt, an toàn.

4 Gá lắp dao –  Gá dao chính xác trên trục nằm.

–  Đường tâm dao vuông góc với đường tâm phôi.

–  Độ đảo mặt đầu cho phép ± 0,1 mm.

5 Gá phôi, lấy tâm,
tạo góc dốc.
Xác định đúng chuẩn gá.

–  Lấy đường tâm phôi chính xác bằng cách chia đường tròn
ra hai phần bằng nhau, hoặc bằng êke và thước cặp.

–  Đảm bảo độ đồng tâm.

–      Điều chỉnh đúng góc dốc.

6 Phay phá –  Chọn chế độ cắt hợp lý và sử dụng đúng phương pháp phay.

–  Thực hiện đúng trinh tự phay.

–  Đúng số răng, răng đều.

–  Để lượng dư cho bước phay tinh.

7 Mở răng –   Xoay phôi sang bên trái và bên phải đúng góc mở đã
được tính toán.

–  Tiến hành phay.

8 Sửa, vê đầu răng –  Kiểm tra lại biên dạng răng sau khi phay mở rộng rãnh.

–   Tiến hành sửa, vê đầu răng đúng biên dạng và các yêu
cầu kỹ thuật ăn khớp.

–   Sửa lại sườn răng bằng giũa cho đến khi khít với dưỡng,
hay với một bánh răng chuẩn cho trước.

9

 

Kiểm tra hoàn thiện –  Kiểm tra tổng thể chính xác.

–  Ghi phiếu theo dõi đầy đủ.

–  Thực hiện công tác vệ sinh công nghiệp.

–  Giao nộp thành phẩm đầy đủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.