Phần mềm mô phỏng thực hành CNC

SX-606A-I: Mô phỏng lập trình
 
      Hệ thống này đã dựa trên những đặc điểm hệ thống điều khiển CNC để nghiên cứu và sáng tạo ra phần mềm lập trình, mô phỏng máy tiện, máy khoan và trung tâm gia công, có thể tiến hành các chức năng như mô phỏng hình vẽ, chức năng lập trình và sửa lỗi rất mạnh.
[adrotate banner=”1″]
      Hệ thống này có tất cả các chức năng của hệ thống FANUC, SIEMENS, học sinh dùng máy PC để thao tác phần mềm này, trong một thời gian ngắn có thể thao tác máy tiện CNC hệ thống FANUC, SIEMENS, máy khoan CNC và trung tâm gia công, có thể tự lập trình và gia công, giáo viên có thể dạy học thông qua mạng.
     
Đặc điểm chức năng
a) Chức năng dạy học phong phú: Cung cấp dụng cụ dạy học lập trình trạng thái động kèm theo, hình ảnh sinh động, trong thời gian học tập đầu tiên có thể khắc sâu kiến thức của học sinh về lập trình CNC.
b) Module hệ thống mô phỏng: Guangshu, Huazhong, KENT, Kaiendi, DASEN, Huaxing, Fanage, SIEMENS, MITSUBISHI v.v…
c) Mô phỏng panel thao tác: Căn cứ theo panel hệ thống tương ứng tiến hành mô phỏng giao diện thao tác, bao gồm nút bấm, handwheel, hiển thị thông tin và chỉ thị lỗi.
d) Mô phỏng đo linh kiện gia công: Tiến hành trực quan đo mô phỏng linh kiện gia công (mô phỏng thước vernier, steel rule và đo độ sâu giống như đo tự động bên trong hệ thống).
e) Mô phỏng lắp dao với dao: Căn cứ theo phương thức thao tác hệ thống thực tế, tiến hành thao tác mô phỏng cả quá trình lắp dao với dao, chuột di chuyển kéo lắp dao, thao tác hình tượng trực quan ( máy khoan và trung tâm gia công sử dụng… trong gia công thực tế )
[adrotate banner=”2″]
f)  Hiển thị lập thể 3D: Trong quá trình gia công có thể tùy ý thay đổi góc nhìn để quan sát càng nhiều quá trình gia công linh kiện, sử dụng chuột trái và phải, chuột phải có thể di chuyển trái phải, phóng to thu nhỏ, tùy ý xoay thân máy.
g) Mô phỏng gia công thành hình: Có thể tự định nghĩa linh kiện gia công, loại và kích cỡ dao, mô phỏng thao tác tay của máy công cụ trong thực tế, các chức năng thao tác như máy trở về 0, MDI, tự động và đơn đoạn, cho đến khi cắt gọt linh kiện hai chiều, 3 chiều, thể hiện hiệu quả thực tế mã M, S, T, G và cung cấp cài đặt thông số của bù dao, hệ tọa độ. Linh kiện gia công thành hình có thể tiến hành lưu trạng thái để điều chỉnh dùng cho lần sau.
h) Xử lý trình tự điều khiển CNC: Có thể cài vào và tương thích trình tự điều khiển CNC của các phần mềm CAD/CAM như Mastercam, Pro/E, UG, CAXA-ME, Cimatrom. Cũng có thể trực tiếp dùng trình tự điều khiển CNC soạn thảo thủ công trong phần ghi chép, sau đó copy và paste vào trong phần mềm này, hoặc là thông qua trình tự soạn thảo thủ công panel phần mềm, trình tự có thể dùng phần mềm đồng bộ và hệ thống máy tiện tiến hành kết nối 2 chiều. Phần mềm có chức năng kiểm tra trình tự ngữ pháp.
i) Chức năng theo dõi khảo sát: Hệ thống này có chức năng thông báo và ghi chép kịp thời các lỗi trong quá trình thao tác trong cuộc thi, đồng thời cung cấp chức năng nhiều bài thi; sau khi học sinh nộp bài thi, hệ thống có thể tiến hành tự động cho điểm các linh kiện mô phỏng thành hình; đồng thời lưu lại thông tin của cuộc thi lần này để tiện tra cứu.
SX-606A-II: Mô phỏng sửa chữa
 
      Thiết bị này được nghiên cứu thiết kế theo yêu cầu của giáo trình đào tạo chuyên ngành sửa chữa điều khiển máy công cụ, thiết bị này được phân thành 3 module chức năng lớn là giới thiệu cấu tạo máy công cụ, giới thiệu hệ thống điều khiển CNC và chuẩn đoán sự cố, nó có thể tiến hành các bài thực hành về giới thiệu cấu tạo máy công cụ, nguyên lý làm việc và dàn trải quá trình vận hành, nối hệ thống và cài đặt thông số, dàn trải các sự cố thường gặp và chuẩn đoán, xử lý sự cố. Thiết bị này thích hợp cho các trường chuyên ngành sử dụng làm thiết bị thực hành phụ trợ cho giáo trình chuyên ngành sửa chữa điều khiển CNC.
     
Đặc điểm sản phẩm
a) Hệ thống là hệ thống FANUC, sử dụng máy phay là mô hình khai thác, kết hợp với kĩ thuật mô phỏng 3 chiều, kĩ thuật thông tin, kĩ thuật hệ thống và kĩ thuật chuyên ngành ứng dụng trong các lĩnh vực liên quan, thiết bị dàn trải chi tiết cơ cấu, nguyên lý, phương pháp thao tác và kiểm tra sự cố của máy phay điều khiển CNC.
b) Hệ thống sử dụng phương thức kết hợp giữa 2 chiều và 3 chiều rất sinh động, dàn trải chi tiết cấu tạo và nguyên lý làm việc của các linh kiện trong máy phay, nguyên lý điện, thao tác hệ thống điều khiển CNC, kiểm tra và xử lý sự cố máy công cụ điều khiển CNC. Như vậy vừa có thể nâng cao tính hướng thú và hiệu quả học tập, lại vừa có thể tiết kiệm được chi phí mua những mô hình vật thật.
c) Phần lớn số liệu của hệ thống thông qua các thí nghiệm đo đạc để lấy kết quả, đồng thời thông qua phân tích lý luận để đảm bảo tính chuẩn xác và tính chân thực của hệ thống.
d) Hệ thống dàn trải sinh động hình tượng quá trình kết nối hệ thống điều khiển CNC, thông qua mô phỏng kết nối có thể nắm bắt làm quen với quá trình kết nối trong thực tế.
e) Hệ thống dàn trải chân thực thao tác panel của máy công cụ điều khiển CNC, trước khi thao tác thực tế có thể thông qua thao tác mô phỏng trên panel hệ thống điều khiển CNC, như vậy có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí thực hành thực tế, nâng cao hiệu quả thực hành.
f) Phần mềm mạng của hệ thống cung cấp chức năng khảo sát kết nối nhiều máy cá nhân; khi khảo sát các sự cố, trên máy giáo viên có thể cài đặt các sự cố khác nhau cho từng máy, kết nối tùy ý các máy với nhau, hệ thống ghi chép chi tiết cả quá trình khảo sát, đảm bảo tính công bằng và chuẩn xác trong cuộc thi.
g) Hệ thống sử dụng kĩ thuật lập trình sơ đồ DirectX của Microsoft, đảm bảo tính tiên tiến và tính năng hoàn hảo khi vận hành của hệ thống. Hệ thống sử dụng kết cấu C/S, mạng chỉ truyền số liệu hệ thống, lưu lượng mạng không ảnh hưởng đến tính năng hoàn hảo khi vận hành phần mềm; kho số liệu sử dụng SQL Server, đảm bảo tính ổn định và an toàn số liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.