Phần mềm CAM mới cho gia công tốc độ cao trong Solidcam

SolidCAM vừa cho ra mắt phiên bản phần mềm CAM R11.2 với tính năng bổ sung cho SolidWorks. SolidCAM 2007 R11.2 bao gồm nhiều cải tiến cho tất cả các lĩnh vực gia công từ phay 2.5D và 3D tới tiện/phay… Những cải tiến quan trọng của module gia công tốc độ cao và phay 5 trục đồng thời trong SolidCAM làm cho những công cụ mạnh mẽ này trở nên hữu ích với khách hàng của SolidCAM.


SolidCAM2007 R11.2 bao gồm một số tùy chọn mới giúp dễ dàng xác định các hệ thống tọa độ, bao gồm tự động tạo các điểm phác thảo tại các góc, ở giữa mỗi cạnh, ở tâm mặt phẳng cũng như xác định hệ thống tọa độ với trục Z tương tự như mẫu xem trên màn hình. 

Trong phương pháp phay 2.5D, SolidCAM2007 R11.2 cung cấp khả năng xác định chỗ uốn trong ống, vì vậy cho phép bạn thay đổi chiều sâu cắt. 

Phiên bản mới lần này cũng bao gồm những đặc điểm hỗ trợ module gia công tốc độ cao (HSM). Với sự giới thiệu một tùy chọn mới để kết hợp hai chiến lược gia công trong một hoạt động HSM, module HSM trở nên năng suất hơn. 

Ngoài ra, SolidCAM cung cấp một tùy chọn tiếp tuyến mới giúp định vị công cụ cân xứng với ranh giới của vùng làm việc. 

Trong phương pháp phay 5 trục đồng thời, SolidCAM2007 R11.2 có khả năng tiến hành gia công các vùng dốc và nông. 

SolidCAM2007 R11.2 cũng bao gồm những cải tiến cho quá trình gia công. Một kiểu quá trình gia công mới sẽ hỗ trợ các quá trình tiện/phay cho CAM-Part của bạn. 

Emil Somekh, giám đốc quản lý SolidCAM cho biết: “SolidCAM đã trở thành một sức mạnh chính cần được tính đến trong thị trường CAM. Nhờ phiên bản mới lần này, khách hàng SolidWorks có cơ hội tiếp cận một phần mềm CAM tốt nhất để phục vụ cho quá trình sản xuất của họ”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.