Phác thảo chi tiết và tính toán khi gia công

Các chương trình được chuấn bị bằng tay đòi hỏi một số tính toán. Phần tính toán này có thể gây khó khăn cho nhà lập trình, nhưng là bước cần thiết. Nhiều biên dạng phức tạp đòi hỏi thêm các tính toán, nhưng thường không quá khó. Hầu như mọi tính toán trong lập trình CNC đều có thể giải quyết bằng số học, đại số, và lượng giác. Toán học cao cấp — hình học giải tích, lượng giác cầu, phương trình vi phân, ma trận,… chủ yếu chỉ dùng khi lập trình khuôn mẫu phức tạp (gia công chất dẻo) khuôn đúc áp lực, khuôn dập nóng,… trong các trường hợp đó, cần sử dụng hệ thống lập trình CAD/CAM.

Kiến thức lượng giác sẽ giúp bạn thực hiện các phép toán trong nhiều chương trình CNC. Khi làm việc với các biên dạng phức tạp, nói chung lời giải thực sự không quá khó, chủ yếu là khả năng và phương pháp đi đến lời giải đó.

Các tình toán sẽ dễ dàng hơn nếu được biểu diễn bằng hình ảnh. Các tính toán này thường cần bản vẽ phác chi tiết. Bản vẽ phác có thể được thực hiện bằng tay theo tỉ lệ gần đúng. Lập tỉ lệ cho bản phác thảo có một ưu điểm lớn, bạn có thể thấy rõ các quan /lê, so sánh các kích thước, quan hệ giữa các phần tử riêng rẽ, hình dạng của các phần tử nhỏ nhất… Tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng bản phác thảo.

Không dùng bản phác thảo để dự đoán các kích thước chưa biết.

Lập tỉ lệ bản phác thảo là công việc thiếu tính chuyên nghiệp, thuờng là dấu hiệu của sự làm biếng và thiếu kiên nhẫn.

Các phương pháp nhận biết

Phác thảo tính toán có thể được thực hiện trực tiếp trên bản vẽ hoặc trên giấy. Mồi phác thảo đều liên hệ với các tính toán. Sử dụng mã màu hoặc đánh số các điểm làm phương pháp nhận biết sẽ giúp bạn nhận thức bản vè rõ ràng hơn. Thay vì ghi tọa độ từng điểm thay đổi biên dạng, bạn hãy dùng các số quy chiếu điểm và lập bảng tọa độ riêng sử dụng các số quy chiếu (Hình 5.7).

Vỉ trí Truc X Trục Y Truc z

 

Hình 5.7. Vi dụ về bảng tọa độ (chưa ghi các giá trị)

Bảng này có thể được dùng cả cho phay và tiện, bằng cách điền vào cột tương ứng. Mục đích là triển khai phong cách lập trình ổn định từ chương trình này đến chương trình khác. Bạn hãy điền tất cả các giá trị, kể cả các giá trị không thay đổi. Bảng này sè là tài liệu quy chiếu rất tốt khi lập trình.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.