Máy mài răng bao hình

Máy mài răng bao hình dùng để gia công bánh răng có yêu cầu kỹ thuật cao và mài các bánh răng sau nhiệt luyện. Đặc điểm chung của các quá trình mài là tốc độ cắt rất cao, công nghệ mài bao hình dựa trên cơ sở nhắc lại …

Xem thêm

Điều chỉnh động học máy 5140

Máy 5140 do Liên Xô chế tạo, là máy xọc răng bao hình bán tự động, chuyên dùng gia công bánh răng trụ đến đường kính Dmax= 800. Máy có thể gia công được bánh răng ăn khớp trong, bánh răng bậc. máy sử dụng các dao xọc răng chuyên …

Xem thêm

Creo Parametric 2.0_PROCEDURE – Retrieving Turning Tool Data

Close Window          Erase Not Displayed Turning\Workcells         TOOL_LIB.ASM Bài tập 1:   Đưa các dao khác nhau vào vùng làm việc. Chỉ kích hoạt Datum Display types:Plane Display và Csys Display . Tải tùy chọn cấu hình để xác định thư mục dao. Click File > Options. Chọn Configuration …

Xem thêm

Creo Parametric 2.0_Retrieving Turning Tool Data

Retrieving Turning Tool Data Cấu hình thư viện dao mà tất cả dữ liệu dao được lưu trữ. Điều này cho phép người dùng nhanh chóng và dễ dàng lấy dao.   Tool Parameter Libraries Lưu tất cả các file thông số dao. Sử dụng các thư mục phụ để …

Xem thêm