Creo Parametric 2.0_PROCEDURE – Retrieving Turning Tool Data

Close Window          Erase Not Displayed Turning\Workcells         TOOL_LIB.ASM Bài tập 1:   Đưa các dao khác nhau vào vùng làm việc. Chỉ kích hoạt Datum Display types:Plane Display và Csys Display . Tải tùy chọn cấu hình để xác định thư mục dao. Click File > Options. Chọn Configuration …

Xem thêm

Creo Parametric 2.0_Retrieving Turning Tool Data

Retrieving Turning Tool Data Cấu hình thư viện dao mà tất cả dữ liệu dao được lưu trữ. Điều này cho phép người dùng nhanh chóng và dễ dàng lấy dao.   Tool Parameter Libraries Lưu tất cả các file thông số dao. Sử dụng các thư mục phụ để …

Xem thêm

Điều chỉnh động học máy 5k32.

Máy 5k32 do Liên Xô chế tạo, là máy phay lăn răng bán tự động, chuyên dùng gia công bánh răng trụ, bánh vít với mmax = 10 ; Dmax 800. Máy còn có thể gia công được bánh xích, bánh cóc, trục then hoa… khi sử dụng các dao …

Xem thêm

Creo Parametric 2.0_Creating and Configuring Turning Tools

Close Window          Erase Not Displayed Turning\Workcells         SOLID_TOOLS.ASM Bài tập 1:   Xem lại mô hình dao.   Chỉ kích hoạt Datum Display types: Plane Display and Csys Display . Từ thanh công cụ Quick Access, click Open . Nếu cần, Chọn Working Directory từ Common Folders side của …

Xem thêm