Khái quát về phương pháp gia công bánh răng côn

  Khái quát về phương pháp gia công bánh răng côn Theo lý thuyết thiết kế bánh răng côn có các răng bố trí trên mặt nón, kích thước răng thay đổi trên chiều dài răng . Các mặt nón đỉnh răng, mặt nón chân răng, mặt nón chia đều …

Xem thêm

ĐỊNH VỊ VÀ ĐỒ ĐỊNH VỊ

1 Định nghĩa và yêu cầu đối với đồ định vị. Định nghĩa và yêu cầu đối với đồ định vị. 2 Định vị chi tiết khi chuẩn định vị là mặt phẳng. Định vị chi tiết khi chuẩn định vị là mặt phẳng.  

Xem thêm

Các máy gia công bánh răng khác

Máy phay then hoa Máy được dùng gia công trục then hoa bằng phương pháp bao hình trên cơ sở nhắc lại ăn khớp trục vít (dao phay trục vít) với trục then hoa, biên dạng răng dao được tạo hình theo biên dạng đối tiếp với then hoa. Sơ …

Xem thêm

Điều chỉnh động học máy 5П84

Điều chỉnh động học máy 5П84 Máy 5П84 do Liên Xô chế tạo, là máy mài răng bao hình bán tự động, chuyên dùng mài bánh răng trụ ăn khớp ngoài đến đường kính Dmax= 400. Máy sử dụng đá mài dạng đĩa có profine dạng thanh răng sinh. Mài …

Xem thêm

Máy mài răng bao hình

Máy mài răng bao hình dùng để gia công bánh răng có yêu cầu kỹ thuật cao và mài các bánh răng sau nhiệt luyện. Đặc điểm chung của các quá trình mài là tốc độ cắt rất cao, công nghệ mài bao hình dựa trên cơ sở nhắc lại …

Xem thêm

Điều chỉnh động học máy 5140

Máy 5140 do Liên Xô chế tạo, là máy xọc răng bao hình bán tự động, chuyên dùng gia công bánh răng trụ đến đường kính Dmax= 800. Máy có thể gia công được bánh răng ăn khớp trong, bánh răng bậc. máy sử dụng các dao xọc răng chuyên …

Xem thêm