Điều chỉnh động học máy 525

Điều chỉnh động học máy 525 Máy 525 do Liên Xô chế tạo, là máy phay bánh răng côn răng cong, dạng cung tròn theo phương pháp bao hình, bán tự động. Máy có khả năng gia công bánh răng côn có mmax=12 ; Dmax= 500. Máy sử dụng dao …

Xem thêm

Điều chỉnh động học máy 5A26

Máy 5A26 do Liên Xô chế tạo, là máy bào bánh răng côn răng thẳng theo phương pháp bao hình, bán tự động. Máy có khả năng gia công bánh răng côn có mmax=12 ; Dmax= 400. Máy sử dụng dao bào có profine dạng thanh răng sinh. bào răng …

Xem thêm

Khái quát về phương pháp gia công bánh răng côn

  Khái quát về phương pháp gia công bánh răng côn Theo lý thuyết thiết kế bánh răng côn có các răng bố trí trên mặt nón, kích thước răng thay đổi trên chiều dài răng . Các mặt nón đỉnh răng, mặt nón chân răng, mặt nón chia đều …

Xem thêm

ĐỊNH VỊ VÀ ĐỒ ĐỊNH VỊ

1 Định nghĩa và yêu cầu đối với đồ định vị. Định nghĩa và yêu cầu đối với đồ định vị. 2 Định vị chi tiết khi chuẩn định vị là mặt phẳng. Định vị chi tiết khi chuẩn định vị là mặt phẳng.  

Xem thêm

Các máy gia công bánh răng khác

Máy phay then hoa Máy được dùng gia công trục then hoa bằng phương pháp bao hình trên cơ sở nhắc lại ăn khớp trục vít (dao phay trục vít) với trục then hoa, biên dạng răng dao được tạo hình theo biên dạng đối tiếp với then hoa. Sơ …

Xem thêm

Điều chỉnh động học máy 5П84

Điều chỉnh động học máy 5П84 Máy 5П84 do Liên Xô chế tạo, là máy mài răng bao hình bán tự động, chuyên dùng mài bánh răng trụ ăn khớp ngoài đến đường kính Dmax= 400. Máy sử dụng đá mài dạng đĩa có profine dạng thanh răng sinh. Mài …

Xem thêm