PHƯƠNG PHÁP VẬN HÀNH MÁY CNC

Máy phay Link P3,P4 SSCNC : P3: https://laptrinhcnc.com/may-phay-ao-sscnc-p3-phuong-phap-van-hanh-may-cnc/ P4: https://laptrinhcnc.com/may-phay-ao-sscnc-p4-phuong-phap-van-hanh-may-cnc/ Phần này tương tự như P3 P4 SSCNC, tuy nhiên cần lưu ý các mục sau: 1 Gá dao Gá đài dao vào trục chính Bước 1: Nhấn M19 (Lock trục chính) → Cycle Start Bước 2: Trong chế độ JOB: 𝐵ấ𝑚 …

Xem thêm

MÁY GIA CÔNG CHÍNH XÁC PHAY MVC – 955 P14: Các lệnh cơ bản 11 “Chương trình con”

27 Chương trình con 𝑀98 𝑃 𝑥𝑥𝑥𝑥  𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑥𝑥𝑥𝑥 : 𝑆ố 𝑙ầ𝑛 𝑙ặ𝑝 𝑐ℎươ𝑛𝑔 𝑡𝑟ì𝑛ℎ 𝑐𝑜𝑛 𝑦𝑦𝑦𝑦 :  𝑆ố 𝑐ℎươ𝑛𝑔 𝑡𝑟ì𝑛ℎ 𝑐𝑜𝑛 Ví dụ: M98 P51200; có nghĩa là gọi chương trình 1200 với số lần là 5. Số của chương trình con.   Kết thúc chương trình con. – …

Xem thêm