MÁY GIA CÔNG CHÍNH XÁC PHAY MVC – 955 P14: Các lệnh cơ bản 11 “Chương trình con”

27 Chương trình con 𝑀98 𝑃 𝑥𝑥𝑥𝑥  𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑥𝑥𝑥𝑥 : 𝑆ố 𝑙ầ𝑛 𝑙ặ𝑝 𝑐ℎươ𝑛𝑔 𝑡𝑟ì𝑛ℎ 𝑐𝑜𝑛 𝑦𝑦𝑦𝑦 :  𝑆ố 𝑐ℎươ𝑛𝑔 𝑡𝑟ì𝑛ℎ 𝑐𝑜𝑛 Ví dụ: M98 P51200; có nghĩa là gọi chương trình 1200 với số lần là 5. Số của chương trình con.   Kết thúc chương trình con. – …

Xem thêm