KẸP CHẶT VÀ CƠ CẤU KẸP CHẶT

Chương 3 KẸP CHẶT VÀ CƠ CẤU KẸP CHẶT 3-1.Khái niệm. Khi thiết kế đồ gá, sau khi đã chọn được phương án định vị tương đối hợp lí, tiếp theo ta chọn phương án kẹp chặt phôi trong đồ gá. Việc chọn phương án kẹp chặt cùng phải tuân …

Xem thêm

KẸP CHẶT VÀ CƠ CẤU KẸP CHẶT( tt)

3-4. Kẹp bằng ren vít. 3-4-1. Khái niệm. Cơ cấu kẹp chặt dùng ren vít thao tác bằng tay được sử dụng khá rộng rãi  trong các đồ gá gia công trên máy cắt kim loại. Khi kẹp bằng ren vít ta dùng bu lông và đai óc để tạo …

Xem thêm

RƠ LE ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ

Chương 6: RƠ LE ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ 6.1. KHÁI QUÁT VÀ PHÂN LOẠI > Rơ-le là loại khí cụ điện dùng để tự động đóng cắt mạch điều khiển , bảo vệ và điều khiển sự làm việc của mạch điện. > Có nhiều cách phân loại rơ …

Xem thêm

CẢM BIẾN ( sensor)

Chương 7: CẢM BIẾN ( sensor) 7.1 .KHÁI QUÁT 7.1.1 Khái niệm và phân loại cảm biến : – Cảm biên là thiết bị dùng để cảm nhận biến đổi các đại lượng vật lý và các đại lượng không có tính chất điện cần đo thành các đại lượng …

Xem thêm

CẢM BIẾN ( sensor) tt

7.2.6. Cảm biến quang Nguyên lý hoạt động: Khi chiếu vào nguồn sáng thích hợp vào cảm biến, tính chất dẫn điện của cảm biến thay đổi, làm mạch tín hiệu cảm ứng thay đổi theo. Như vậy thông tin ánh sáng được chuyển thành thông tin cùa tín hiệu …

Xem thêm

KHÍ CỤ ĐIỆN Ở MẠNG ĐIỆN ÁP CAO

Chương 8: KHÍ CỤ ĐIỆN Ở MẠNG ĐIỆN ÁP CAO ( > 1000 V) 8.1 KHÁI QUÁT Trong điều kiện vận hành, các khí cụ điện có thế làm việc ở các chế độ sau : > Chế độ làm việc lâu dài : trong chế độ này các khí …

Xem thêm

CÔNG TẮC TƠ – KHỞI ĐỘNG TỪ

Chương 5: CÔNG TẮC TƠ – KHỞI ĐỘNG TỪ 5.1 CÔNG TẮC TƠ: 5.1.1 Khái Niệm và Yêu Cầu – Contactor là một loại khí cụ điện dùng để đóng ngắt các tiếp điểm, tạo liên lạc trong mạch điện bằng nút nhân. Như vậy khi sử dụng contactor ta …

Xem thêm

CẦU CHÌ

Chương 4: CẦU CHÌ 4.1 KHÁI QUÁT Cầu chì là một loại khí cụ điện dùng để bảo vệ thiết bị và lưới điện tránh sự cố ngắn mạch, thường dùng để bảo vệ cho đường dây dẫn, máy biến áp, động CƯ điện, thiết bị điện, mạch điện điều …

Xem thêm

CB (CIRCUIT BREAKER)

Chương 3: CB (CIRCUIT BREAKER) 3.1 KHÁI QUÁT > CB (CB được viết tắt từ danh từ Circuit Breaker- tiếng Anh), tên khác như : Disjonteur (tiếng Pháp) hay Áptômát (theo Liên Xô). CB là khí cụ điện dùng đóng ngắt mạch điện (một pha. ba pha), có công dụng …

Xem thêm