Máy Tiện_Công dụng và phân loại

Công dụng và phân loại Hình 2.1. Máy tiện vạn năng 16k20 Máy tiện được sử dụng rộng rãi trong chế tạo máy, thường dùng để gia công tiện các bề mặt tròn xoay ngoài và trong, mặt cầu. Tiện chép hình các bề mặt ren trong, ren ngoài, ren …

Xem thêm

MÁY CÔNG CỤ VẠN NĂNG

Chương II. MÁY CÔNG CỤ VẠN NĂNG 1 Máy Tiện    1.1Công dụng và phân loại https://laptrinhcnc.com/may-tien_cong-dung-va-phan-loai/ 1.2Máy tiện ren vạn năng Sơ đồ cấu trúc động học https://laptrinhcnc.com/may-tien_may-tien-ren-van-nang_so-do-cau-truc-dong-hoc/ Điều chỉnh động học máy 16K20 https://laptrinhcnc.com/may-tien_may-tien-ren-van-nang_dieu-chinh-dong-hoc-may-16k20/ Điều chỉnh tiện ren trên máy 16K20 https://laptrinhcnc.com/may-tien_may-tien-ren-van-nang_dieu-chinh-tien-ren-tren-may-16k20/ Các ví dụ điều chỉnh máy …

Xem thêm

ĐỒ GÁ GIA CÔNG CƠ_Khái niệm

Phần I TRANG BỊ CÔNG NGHỆ Chương 1 1-1. Khái niệm : Chất lượng sản phẩm cơ khí, năng suất lao động và giá thành là những chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật quan trọng trong sản xuất cơ khí. Để đảm bảo các chỉ tiêu trên, trong quá trình …

Xem thêm

Creo Parametric 2.0_PROCEDURE – Turning Process Exercise

PROCEDURE – Turning Process Exercise   Close Window  Erase Not Displayed   Turning\NC_Process CREATE NEW   Bước 1:   Tạo mô hình gia công bằng cách tạo mô hình gia công mẫu. Tạo mô hình gia công mới. Click New Từ thanh công cụ Quick Access. Chọn Manufacturing và NC Assembly. …

Xem thêm

Creo Parametric 2.0_Tổng quan

Tổng quan Trước khi bạn sử dụng Creo Parametric vào các thành phần gia công, điều quan trọng là phải hiểu được quá trình gia công hoàn chỉnh và các tạo nên mô hình gia công hoàn thành. Trong mô-đun này, bạn tìm hiểu về gia công Creo Parametric. Bạn …

Xem thêm

Liên kết động học của máy công cụ

Các mối liên hệ động học về chuyển động giữa nguồn chuyển động với khâu chấp hành, giữa các khâu chấp hành với nhau, hoặc liên kết giữa các nhóm có chức năng động học khác nhau, bằng các thành phần truyền dẫn chuyển động của máy đều gọi là …

Xem thêm

Phân loại chuyển động trong máy công cụ

Chuyển động cắt: là những chuyển động của khâu chấp hành như trục chính, bàn máy, hoặc bàn dao tham gia vào quá trình tạo phoi trên máy công cụ. Chuyển động của khâu chấp hành tạo vận tốc cắt gọi là chuyển động cắt chính. Chuyển động của khâu …

Xem thêm

Các chỉ tiêu chất lượng của máy công cụ

An toàn: Máy công cụ được thiết kế và đưa vào sản xuất phải đảm an toàn cho người sử dụng, môi trường và các trang thiết bị kỹ thuật khác trong hệ thống sản xuất. Vì vậy tất cả các chi tiết và các bộ phận chuyển động phải …

Xem thêm