Máy Tiện_Công dụng và phân loại

Công dụng và phân loại Hình 2.1. Máy tiện vạn năng 16k20 Máy tiện được sử dụng rộng rãi trong chế tạo máy, thường dùng để gia công tiện các bề mặt tròn xoay ngoài và trong, mặt cầu. Tiện chép hình các bề mặt ren trong, ren ngoài, ren …

Xem thêm

MÁY CÔNG CỤ VẠN NĂNG

Chương II. MÁY CÔNG CỤ VẠN NĂNG 1 Máy Tiện    1.1Công dụng và phân loại https://laptrinhcnc.com/may-tien_cong-dung-va-phan-loai/ 1.2Máy tiện ren vạn năng Sơ đồ cấu trúc động học https://laptrinhcnc.com/may-tien_may-tien-ren-van-nang_so-do-cau-truc-dong-hoc/ Điều chỉnh động học máy 16K20 https://laptrinhcnc.com/may-tien_may-tien-ren-van-nang_dieu-chinh-dong-hoc-may-16k20/ Điều chỉnh tiện ren trên máy 16K20 https://laptrinhcnc.com/may-tien_may-tien-ren-van-nang_dieu-chinh-tien-ren-tren-may-16k20/ Các ví dụ điều chỉnh máy …

Xem thêm

ĐỒ GÁ GIA CÔNG CƠ_Khái niệm

Phần I TRANG BỊ CÔNG NGHỆ Chương 1 1-1. Khái niệm : Chất lượng sản phẩm cơ khí, năng suất lao động và giá thành là những chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật quan trọng trong sản xuất cơ khí. Để đảm bảo các chỉ tiêu trên, trong quá trình …

Xem thêm

Creo Parametric 2.0_PROCEDURE – Turning Process Exercise

PROCEDURE – Turning Process Exercise   Close Window  Erase Not Displayed   Turning\NC_Process CREATE NEW   Bước 1:   Tạo mô hình gia công bằng cách tạo mô hình gia công mẫu. Tạo mô hình gia công mới. Click New Từ thanh công cụ Quick Access. Chọn Manufacturing và NC Assembly. …

Xem thêm