Ổ dao rỗng

Trong thực tế, đôi khi yêu cầu trục chính không có dụng cụ cắt. Đối với mục đích này có thể’ gán ổ dao rỗng (không chứa dao cắt). Ó dao đó phải có chỉ số đặc thù, dù không có dao được sử dụng. Nếu ổ dao trên hộp chứa dao hoặc trục chính không có dụng cụ cắt, cần có chỉ số dao rỗng để duy trì tính liên tục của các Ịần thay dao từ chi tiết này sang chi tiết khác. 0 dao không chứa dao này thường được gọi là ổ dao rỗng.

Chỉ số của ổ dao rỗng (dao giả) cần chọn lớn hơn số lượng dao tối đa. Ví dụ, nếu trung tâm gia công có 24 ổ dao, ổ dao rỗng phải có chỉ số T25 hoặc cao hơn. Trong thực tế nên chọn ổ dao này theo chỉ số lớn nhất trong khoảng định dạng hàm T. Ví dụ, với định dạng hai chữ số, dao giả sẽ có chỉ số là T99; với định dạng ba chữ số, dao đó sẽ là T999. Số này rất dễ nhớ và dễ nhận biết trong chương trình.

Về nguyên tắc, không nên dùng ký hiệu TOO cho ổ dao rỗng (dao giả) – mọi dao chưa được gán đều có thể đăng ký là TOO. Tuy nhiên, một số máy công cụ cho phép sử dụng TOO mà không gây ra sự nhầm lẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.