Những phương pháp lập trình

Chương trình CNC được tạo ra một cách thủ công hoặc với hỗ trợ của máy tính. Trong lập trình với sự hỗ trợ của máy tính thì biên dạng được xây dựng từng bước từ mỗi phần tử của biên dạng (đường thẳng, vòng tròn…) (Hình 2). Việc tính toán cần thiết được đảm nhận bởi một bộ xử lý hình học. Chương trình được tạo ra như thế có định dạng riêng biệt của hệ điều khiển.

Trong lập trình tại phân xưởng gia công, chương trình CNC được tạo ra và nhập vào trực tiếp tại máy. Việc này có thể thực hiện song song ở hầu hết các hệ điều khiển, nghĩa là trong khi một chương trình khác tại máy đang hoạt động. Ở lập trình AV (Arbeitsvorbe-reitung = Chuẩn bị kế hoạch cho gia công) thì chương trình CNC được tạo ra tại trạm lập trình.Người ta hiểu chữ WOP(Werkstatt-Orientiertes-Programmieren=Lập trình định hướng theo phân xưởng), là một hệ thống lập trình thống nhất, nơi mà không chỉ tại máy mà còn ở trong việc chuẩn bị cho kế hoạch gia công, chương trình với trợ giúp của đồ họa có thể tạo lập và sửa đổi phù hợp với xưởng gia công. Việc lập trình không phải thực hiện với mã NC và câu lệnh mà với những biểu tượng bằng hình dễ hiểu và trình đơn nhập liệu theo yêu cầu của người sử dụng (Hình 3). Kích thước cần thiết cho chi tiết và mâm cặp được yêu cầu trong điều khiển tương tác qua cửa sổ nhập liệu.

Với WOP (Hệ thống lập trình định hướng theo xưởng) người ta có thể lập trình nhanh và đơn giản tại máy. Qua đó có thể sử dụng kiến thức từ kinh nghiệm của công nhân có tay nghề bậc cao. Trong lập trình AV thì chương trình được tạo ra tại trạm lập trình không lệ thuộc vào máy và hệ điều khiển. Người sử dụng máy diễn tả phôi và chi tiết hoàn chỉnh mà không lệ thuộc vào máy gia công. Bộ xử lý hình học có thể đảm nhận việc tính toán những điểm biên dạng chưa biết. Qua một kết nối CAD, những số liệu hình học của bản vẽ cũng có thể được tiếp nhận và chuyển đổi sang chương trình CNC. Việc định nghĩa những công đoạn gia công ở những phần tử của biên dạng đã được chọn lựa, thí dụ tiện chích rãnh cho ren hoặc tạo ra lượng dư mài, được thực hiện qua cửa sổ nhập liệu (Hình 1). Sau mô tả hình học thì những trình tự gia công được tự động tạo ra từ trình đơn (menu). Ở mỗi bước gia công, dụng cụ thích hợp được đề nghị, đề nghị đó có thể được chấp nhận hay thay đổi.Sau việc lựa chọn máy, tùy theo máy người ta xác định các số liệu cắt gọt cho gia công, trình tự gia công và phân bố dao cắt cho giá đỡ dụng cụ (Hình 2). Số liệu cắt được cung cấp cho mỗi trường hợp gia công, chúng có thể được chấp nhận hoặc thay đổi. Qua lần vận hành của bộ xử lý sau (phần mềm để ”dịch chương trình”), chương trình CNC riêng biệt cho hệ điều khiển được tạo ra. Việc này có thể được hiển thị để kiểm soát trên màn hình và mô phỏng tiến trình gia công (Hình 3).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.