NHẬP KIỂU CALCULATOR

Trong một số ngành công nghiệp, chắng hạn gia công gỗ, đa số kích thước (đặc biệt là hệ mét) không đòi hỏi phần thập phân, chỉ dùng số nguyên. Trong các trường hợp đó, sau dấu thập phân phải có chữ số zero. Fanuc cung cấp giải pháp cho vấn đề này bằng tính năng calculator input. Sử dụng tính năng này cũng có thể rút ngắn chương trình.

Nhập kiểu calculator đòi hỏi xác lập tham số hệ thông. Khi tham số này được xác lập, không cần ghi dấu thập phân và số zero đứng sau. Ví dụ, X25 được diễn dịch là X25.0 thay vì X0.0025

Nếu giá trị nhập yêu cầu dấu thập phân, bạn có thể viết như bình thường, điều đó có nghĩa là giá trị với dấu thập phân sẽ được diễn dịch một cách chính xác và các số không có dấu thập phân sẽ được xử lý như các đơn vị chính (inch hoặc mm). Dưới đây là vài ví dụ

Nhập tiêu chuẩn Calculator Input
X345.0 X345
xi. 0 XI
YO . 67 YO . 67
Z7.48 Z7.48

 

Nói chung, hệ thống điều khiển được xác lập theo chế độ bỏ các chữ số zero đứng trước và các giá trị không phải là thập phân được diễn dịch theo số các đơn vị nhỏ nhất. Ví dụ, Z1000 trong chế độ G21 sẽ tương đương với Z1.0 (mm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.