Nhập dữ liệu tuyệt đối G90

Trong chế độ lập trình tuyệt đối, mọi kích thước đều được đo từ điểm gốc (chuẩn gia công). Điểm gốc là điểm quy chiếu lập trình, còn được – gọi là zero chương trình. Chuyển động thực của máy là hiệu số giữa vị trí tuyệt đốì hiện hành của dao và vị trí tuyệt đối trước đó. Các dấu đại số cộng (+) hoặc trừ (-) quy chiếu theo góc phần tư của hệ tọa độ, không theo chiều chuyển động. Dấu dương thường không được ghi cho địa chỉ bất kỳ. Mọi giá trị zero, chẳng hạn XO, YO, Z0, đều quy chiếu theo vị trí dao tại điểm quy chiếu chương trình, không theo chuyển động dao. Bạn phải biết giá trị zero của trục bất kỳ, mỗi khi cần thiết.

Lệnh chuẩn bị G90 đã chọn cho chế độ tuyệt đối sẽ duy trì tính chế độ cho đến khi lệnh số gia G91 được lập trình. Trong chế độ tuyệt đối sự chuyển động trên trục bất kỳ đều không bị bỏ qua trong chương trình.

Ưu điểm chính của lập trình tuyệt đốì là nhà lập trình hoặc người vận hành CNC dễ dàng chỉnh sửa. Sự thay đổi một kích thước không ảnh hưởng đến các kích thước còn lại trong chương trình.

Đối với các máy tiện CNC có bộ điều khiển Fanuc, sự biểu thị phổ’ biến của chế độ tuyệt đối là sự gán trục theo X và z, mà không dùng lệnh G90. Một số máy tiện sử dụng lệnh G90, khi không có bộ điều khiển Fanuc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.