Nhập dữ liệu số gia G91

Trong chế độ lập trình theo số gia, còn gọi là chế độ tương đối, mọi kích thước lập trình đều được đo theo các khoảng cách xuất phát với chiều đã chọn (tương đương với “khoảng cách đến” trên hệ thống điều khiển). Chuyến động thực của máy là lượng chuyên biệt theo từng trục, với chiều dương hoặc âm.

Các dấu cộng (+) hoặc (-) chuyên biệt chiều chuyển động dao, không dùng góc phần tư của hệ tọa độ. Không cần dùng dấu cộng cho giá trị dương, nhưng giá trị âm phải có dấu trừ. Mọi giá trị nhập zero, chẳng hạn xo, YO, hoặc Z0 có nghĩa là không có chuyển động dao dọc theo trục đố, và không cần ghi. Nếu giá trị trục zero được lập trình trong chế độ số gia, giá trị đó sẽ bị bỏ qua. Lệnh chuẩn bị của chế độ số gia là G91 và giữ nguyên hiệu lực cho đến khi lệnh tuyệt đối được lập trình. Chuyển động trục bất kỳ đều không được bỏ qua trong block chương trình.

Ưu điểm chính của chế độ số gia là tính chuyển đổi qua lại giữa các phần trong chương trình. Chương trình theo số gia có thể được gọi đến các vị trí khác nhau của chi tiết gia công, thậm chí trong các chương trình khác. Chế độ này được sử dụng chủ yếu khi viết các chương trình con hoặc lặp lại khoảng cách bằng nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.