NHÂN LỰC cần có để sử dụng máy CNC

Máy tính và máy công cụ đều không có trí tuệ. Chúng không thể suy nghĩ, không thể đánh giá tình huống theo lý trí. Chí có con người với kiến thức và kỳ năng xác định mới có thể thực hiện điều đó. Trong lĩnh vực điều khiển số, các kỹ năng này thường thuộc về hai nhóm người, nhóm lập trình và nhóm giữ công. Số lượng và nhiệm vụ của họ tùy thuộc vào công ty, loại sản phẩm và quy mô sản xuất. Tuy nhiên, các vị trí này rất khác nhau, dù nhiều công ty kết hợp cả hai nhóm chức năng cho một người, được gọi là người lập trình / vận hành CNC.

Nhà lập trình CNC

Nhà lập trình CNC là nhân vật có trách nhiệm lớn nhất trong xưởng máy CNC. Người  này thường chịu trách nhiệm về sự thành công của công nghệ điều khiển sô” trong nhà máy, phụ trách các vấn đề liên quan đến sự vận hành CNC. Dù nhiệm vụ có thể thay đổi, nhưng nhà lập trình CNC còn chịu trách nhiệm về các tác vụ liên quan đến sự sử dụng có hiệu quả các máy CNC. Đây là nhân vật chịu trách nhiệm về năng suất và chất lượng vận hành CNC.

Nhiều người lập trình CNC là các nhà chế tạo máy giàu kinh nghiệm thực tiễn về vận hành là cơ sở cho khả năng “gia công” chi tiết trong môi trường văn phòng. Nhà lập trình CNC phải có khả năng hình dung mọi chuyển động của dụng cụ cắt và nhận biết mọi yếu tố giới hạn có thể có. Nhà lập trình phải có khả năng thu thập, phân tích, xử lý và tích hợp một cách logic mọi dữ liệu đã thu thập thành chương trình gia công. Nói một cách đơn giản, nhà lập trình CNC phải có khả năng quyết định phương pháp sản xuất tối ưu trong các điều kiện cụ thể.

Ngoài kỹ năng gia công và công nghệ, nhà lập trình CNC còn phải hiểu các nguyên lý toán học, đặc biệt là áp dụng các phương trình, giải các góc và cung tròn, các hàm lượng giác. Ngay cả với lập trình được máy tính hóa, các phương pháp lập trình thủ công là cơ sở để hiểu rõ phần xuất từ máy tính và điều khiển phần xuất đó.

Phẩm chất quan trọng của nhà lập trình CNC chuyên nghiệp là khả năng lắng nghe đồng nghiệp, các kỹ sư, người vận hành CNC, nhà quản lý. Khả nãng dó là điều kiện tiên quyết để bạn trở nên linh hoạt hơn, từ đó có thể nâng cao chất lượng lập trình CNC của mình.

NGƯỜI VẬN HÀNH MÁY CNC

Người vận hành máy công cụ CNC giữ cương vị bổ sung cho nhà lập trình CNC. Nhà lập trình và người vận hành có thể là một người, điều này thường được áp dụng trong các xưởng cơ khí nhỏ. Tuy hầu hết các nhiệm vụ của thợ vận hành máy công cụ cổ điển đã’được chuyển giao cho nhà lập trình, nhưng người vận hành CNC vẫn có các trách nhiệm đặc thù. Trong các trường hợp phổ biến, người vận hành chịu trách nhiệm về dụng cụ cắt và xác lập máy, thay đổi các chi tiết, thường kèm theo sự giám sát trong khi gia công. Nhiều công ty tiến hành kiểm tra chất lượng ngay tại máy, người vận

hành máy công cụ, dù bằng tay hay máy tính

hóa, đều phải chịu trách nhiệm về chất lượng

công việc được thực hiện trên máy đó. Một

trong những trách nhiệm rất quan trọng của

người vận hành máy CNC là báo cáo các phát

hiện về từng chương trình cho nhà lập trình.

Ngay cả với kiến thức, kỹ năng, sự tập trung và

kinh nghiệm, chương trình đã viết, vẫn có thể

được cải tiến. Người vận hành CNC, là người

trực tiếp gia công trên máy, có thể nhận biết

những điều cần cải tiến trong các điều kiện cụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.