Nguyên lí làm việc của máy công cụ CNC.

 

Hệ thống điều khiển số CNC có một máy tính giúp người đứng máy không chỉ khởi động chương tŕnh NC mà c̣n:

–         Viết và đưa chương tŕnh vào máy.

–         Biến đổi các chương tŕnh đă đưa vào máy.

Các kích thước của dụng cụ và của thiết bị kẹp phôi có thể được đưa vào hệ thống CNC khi đặt số liệu mà không phụ thuộc vào chương tŕnh NC. Các kích thước này được thực hiện tự động khi gia công. Do đó người đứng máy cần rất Ưt thông tin về bản vẽ, khi cần thiết có thể tự chọn dụng cụ và thiết bị kẹp chặt. Ta nhận thấy không có sự khác nhau cơ bản giữa hệ thống NC và CNC về ngôn ngữ lập tŕnh và công nghệ gia công trên máy công cụ. Do các hành động đều được sản sinh trên cơ sở cung cấp các dữ liệu ở dạng mă chữ cái cộng các con số và kư tự đặc trưng.

Máy công cụ điều khiển theo chương tŕnh số là những máy công cụ làm việc với các hệ thống ngắt và hệ lệnh đường dịch chuyển trên cơ sở cung cấp các dữ liệu của công nghệ gia công cắt gọt ở dạng mă nói trên. Những hệ lệnh này được tổ chức theo một chương tŕnh gia công chặt chẽ chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.